Capital social i accionariat

Estructura accionarial 4T 2020

Dades segons comunicacions a la CNMV i comunicacions rebudes per la societat.

Participacions i autocartera

Aquesta informació està disponible al web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
S’hi descriu la situació de l’autocartera de la societat.

Distribució del Capital

El capital social d'Inmobiliaria Colonial, després de la ampliació de capital realitzada al setembre de 2021, puja a 1.349.039.092,50 euros, constituït per 539.615.637 accions, de 2,5 euros de valor nominal cadascuna, de la mateixa classe i sèrie, representades mitjançant anotacions en compte i subscrites i desemborsades íntegrament. Totes les accions incorporen els mateixos drets polítics i econòmics.

Les accions d'Inmobiliaria Colonial,SOCIMI, S.A. estan admeses a negociació a les Borses de Valors de Madrid i Barcelona, dins el segment de negociació corresponent al mercat de contractació general.

Evolució del Capital

Data Operació Nº Accions Emeses Nº Accions Finals Nominació per Accion Nou Capital Social
Ene. 2014 Reducció de capital - 225.918.690 0,25 € 56.479.672,50€
Ene. 2014 Ampliació de capital
Conversió obligacions
1.890 225.920.580 0,25 € 56.480.145,00€
Mar. 2014 Ampliació de capital
Conversió obligacions
79.101 225.999.681 0,25 € 56.499.920,25€
May. 2014 Ampliació de capital 2.937.995.853 3.163.995.534 0,25 € 790.998.883,50€
May. 2014 Ampliació de capital
conversió warrants
1.944.444 3.165.939.978 0,25 € 791.484.994,50€
Dic. 2014 Ampliació de capital
conversió warrants
22.916.662 3.188.856.640 0,25 € 797.214.160,00€
Jun. 2016 Ampliació de capital 90.805.920 3.279.662.560 0,25€ 819.915.640€
Jun. 2016 Ampliació de capital 288.571.430 3.568.233.990 0,25€ 892.058.497,50€
Jul. 2016 Contra-split - 356.823.399 2,5€ 892.058.497,50€
Maig 2017 Ampliació de capital 35.646.657 392.470.056 2,5€ 981.175.140,00€
Nov. 2017 Ampliació de capital 42.847.300 435.317.356 2,5€ 1.088.293.390,00€
Jul. 2018 Ampliació de capital 19.273.622 454.590.978 2,5€ 1.136.477.445,00€
Nov. 2018 Ampliació de capital 53.523.803 508.114.781 2,5€ 1.270.286.952,50€
Ago. 2021 Ampliació de capital 22.494.701 530.609.482 2,5€ 1.326.523.705,00€
Set. 2021 Ampliació de capital 9.006.155 539.615.637 2,5€ 1.349.039.092,50€
Evolució del capital social